Glow
Infraroodcabine Vrouw

Aan welke regels moet ik me houden bij het gebruik van een zonnebank?

Dit zijn 10 gouden regels:

  1.  Indien u een huidaandoening heeft, raadpleeg dan voor het bruinen eerst uw arts.

  2. Gebruik de zonnebank niet als u snel last heeft van ernstige huidirritatie bij bloodstelling van UV-stralen.

  3. Draag geschikte oogbescherming. Als u een lensoperatie heeft ondergaan, dienst u bij het bruinen altijd oogbescherming te dragen.

  4. Verwijder make-up, indien mogelijk, enkele uren voor het bruinen. Doe ook uw sieraden af.

  5. Personen onder de 18 jaar kunnen beter geen gebruik maken van de zonnebank.

  6. Ga liever niet op de zonnebank na het innemen van medicijnen. Sommige medicijnen verhogen de huidgevoeligheid voor UV-stralen. Als u twijfelt, raadpleeg uw arts.

  7. Gebruik de zonnebank slechts één keer per dag en vermijd zonnebaden na het bruinen op de zonnebank. Gebruik de zonnebank niet meer dan 50 keer per jaar.

  8. U wordt geadviseerd de zonnebank niet te gebruiken indien u huidtype 1 heeft.

  9. Raadpleeg direct uw arts als uw huid verbrand is of blaren vormt.

  10. Raadpleeg eveneens de tabel met bruiningstijden in uw gebruiksaanwijzing om uw persoonlijk en maximale bruiningstijd te bepalen. De bruiningstijden zijn afhankelijk van uw huidtype en huidskleur. Houdt u altijd aan de aanbevolen bruiningstijden, zodat u uw huid niet verbrand!