Glow
Glow sauna'sSauna Met Raam

Wat zijn de gezondheidsvoordelen van een sauna?

  • Ontspannend & relaxerend
  • Verminderen van stress
  • Zweten: reinigen van poriën en lichaam 
  • Door de intense warmte gaat het lichaam afvalstoffen vrijgeven door te zweten
  • Sauna kan een weldadig effect hebben bij spierletsels door een betere doorbloeding, ook kan het een positief effect geven voor pijn en bewegingsbeperkingen in rug en gewrichten waarbij de spieren gespannen zijn.
  • Psychologisch een mindful effect: bewustzijn en loslaten van problemen/stress.           

Sauna is geen wondermiddel maar wel vaak een hulpmiddel

Sauna is gezond. Sauna is ontspannend. Sauna is gezellig. Allemaal waar. Maar sauna is geen wondermiddel. We bedoelen daarmee te zeggen dat sauna geen middel is om u van allerlei kwalen of ziektes af te helpen. Evenmin als het u van uw overgewicht afhelpt. Maar sauna is in veel gevallen wel een weldadig hulpmiddel.

We noemen hier in kort bestek een aantal zaken waarvan niet in één zin gezegd kan worden of sauna goed of juist niet zo goed is. Hebt u met een van deze zaken te maken, dan doet u er altijd goed aan eerst uw arts te raadplegen.

Sauna en reuma

Er zijn verschillende soorten reuma. Je hebt de gewrichtsontstekingsziekten, waarvan de belangrijkste is de reumatoïde (chronische reuma). Er is een categorie Degeneratieve gewrichtsafwijkingen (artrose) en je hebt de zogezegde. "weke-delen-reuma" (dat zijn klachten van het bewegingsapparaat zonder duidelijke gewrichtsafwijkingen, maar soms afwijkingen aan pezen, spier aanhechtingen en slijmbeurzen). het meest bekend in deze categorie zijn de nek-schouderklachten, tennisarm, lage rugpijn en fibromyalgie. De klachten en het ziekteverloop alsmede de medische behandeling verschilt sterk in de verschillende categorieën. Wat voor de ene patiënt heilzaam kan zijn, werkt voor de ander averechts. Dat geldt ook voor de sauna.

Sauna en diabetes

Een diabeet hoeft de sauna niet te mijden. Het is niet waar dat een saunabad een te grote inspanning zou zijn. Sauna heeft zelfs een gunstige bijwerking. Veel diabetici hebben een verhoogde kans op aderverkalking. Door regelmatig naar de sauna te gaan, blijven (of worden) de bloedvaten en aders soepeler, wordt iemands conditie beter en vermindert de kans op aderverkalking.

Sauna en spataderen

In zijn algemeenheid kunnen ze zeggen dat beginnende spataderen geen belemmering zijn voor saunabezoek. Hebt u er echter dermate last van dat de dokter u bijvoorbeeld verbiedt om in de zon te gaan zitten met uw benen, dat doet u er goed aan ook maar niet naar de sauna te gaan.

Sauna en bloeddruk

De sauna werk bloeddruk -regulerend, maar met (te) hoge en (te) lage bloeddruk moet men weten wat de consequenties kunnen zijn. De bloedvaten en organen (met name de hersenen en het hart) kunnen tijdens de afkoeling onder te grote druk komen te staan als de bloeddruk te hoog is. De bloeddruk stijgt immers al tijdens de afkoeling. Als men een te lage bloeddruk heeft, moet men oppassen dat men tijdens de opwarm periode geen problemen krijgt, omdat opwarmen bloeddrukverlagend werkt.

Sauna en koorts

Wij raden af om met koorts de sauna in te gaan. Men "kweekt" immers een lichaamstemperatuurverhoging in de sauna en als men al start met een hogere lichaamstemperatuur zal het lichaam zelf onvoldoende kunnen afkoelen. Hierbij speelt ook nog eens dat koorts een reactie is van een proces dat zich in het lichaam afspeelt. Dit proces vraagt om energie. De sauna kost ons lichaam ook energie. Alles tezamen kan een negatieve uitwerking hebben.

Sauna en hartklachten

Hoewel het beslist niet waar is dat sauna het hart zwaar belast, moeten mensen met hartklachten toch wel voorzichtig zijn. Er zijn therapeuten die de sauna inpassen in een revalidatie programma. Sommige hartpatiënten hebben enorm veel baat bij sauna, anderen moeten hier erg mee oppassen.

Hart- en vaatziekten zijn zo complex en er komen vaak zoveel complicaties voor, dat de specialist er altijd eerst advies over moet uitbrengen.

Sauna en kanker

Er is nog weinig bekend over het gedrag van kanker in de sauna. Men ging er tot voor kort van uit dat cellen zich sneller gingen delen in warmte. Dit zou dus ook opgaan voor kankercellen. Bij de relatief korte opwarmingen in de sauna zou dit niet zo'n groot effect hebben dan men aanvankelijk dacht. Er is echter nog onvoldoende literatuur voorhanden om hier sluitende verklaringen over te geven. Ook in het geval van kanker is het goed de arts te raadplegen.

Sauna en nieren

De sauna stimuleert de uitscheiding van afvalstoffen via de huid. Hierdoor worden o.a. de nieren ontlast. Dit houdt in dat iemand, bij wie de nieren niet optimaal functioneren, baat kan hebben bij regelmatig saunabezoek. Voor de goede werking van de nieren is een ongestoorde toevoer van bloed noodzakelijk. Daarom moet een nierpatiënt alles vermijden wat de aanvoer van bloed naar de nieren nadelig kan beïnvloeden. Er bestaat een duidelijk verband tussen "warme" en "koude" voeten (en hun doorbloeding) en de bloedtoevoer naar de nieren, de blaas, en alle andere organen in ons onderlichaam. Het is dus zaak om bij aandoeningen van of neiging tot moeilijkheden met de organen in de buik onder alle omstandigheden een te grote afkoeling van de voeten te vermijden. Het wordt nierpatiënten afgeraden gebruik te maken van het dompelbad en juist aanbevolen een uitgebreid warm voetenbad te nemen. Wie last heeft (gehad) van nierstenen moet direct na afloop het geleden vochtverlies door veel te drinken geleidelijk weer aanvullen.